top of page
Nettside_08_edited.png

E-læring kort forklart

E-læring, eller elektronisk læring, refererer til bruk av digitale teknologier og elektroniske ressurser for å levere opplæring, utdanning eller opplæringsprogrammer. Dette kan inkludere diverse former for online læring, som kurs, webinarer, virtuelle klasserom, digitale ressurser og interaktive øvelser. E-læring gir deltakerne muligheten til å få tilgang til opplæring og læremateriale når som helst, hvor som helst, ved hjelp av datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner.

E-læring er fleksibelt!
Fleksibilitet er et nøkkelord for opplæring ved hjelp av digitale virkemiddel. Deltagerne får tilgang til opplæringen og kan lære i sitt eget tempo, hvor som helst, når som helst. Fullstendig tilpasset sin egen timeplan.

Digital opplæring har ingen geografiske begrensninger. Du kan til og med gjennomføre opplæringen på steder uten nettdekning.

Tradisjonell opplæring kan være kostbart med tanke på reise, overnatting, trykte materialer og ikke minst tapt arbeidsfortjeneste. E-læring reduserer disse kostnadene betraktelig.

Vi benytter både video og animasjon i tillegg til interaktive element for å heve engasjement og læringsutbytte i opplæringen.

 Digitale læringsressurser kan enkelt gjenbrukes og oppdateres, noe som gjør det lettere å holde opplæringen relevant i forhold til endringer i bransjen eller organisasjonen.

For den ansvarlige gir e-læring mulighet til å spore deltakernes aktivitet og hente ut rapporter. Dette gjør det enklere å evaluere effektiviteten av opplæringen og identifisere områder for forbedring.

Ved å eliminere behovet for fysiske materialer og reise, kan e-læring bidra til å redusere den totale miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonell opplæring.

bottom of page