top of page

Fagstoff

Til nettside_15.png
Forretningsfolk Applauderende
Effektivt onboarding-program for nyansatte: En nøkkel til langvarig ansettelse

Onboarding, også kjent som program for nyansatte eller familiarisering, er en kritisk prosess i enhver organisasjon. Selv om de fleste ledere anerkjenner viktigheten av et solid onboarding-program, sliter mange bedrifter med å implementere en effektiv strategi. Onboarding strekker seg utover HR-avdelingen og involverer hele organisasjonen, fra den nyansattes nærmeste leder til kolleger på tvers av avdelinger. Dette omfattende programmet varer i flere måneder og dekker alt fra selskapets strategier, verdier og prosesser til kulturforståelse.


Et godt onboarding-program gir både generell informasjon som er viktig for alle ansatte og spesifikk opplæring tilpasset den enkeltes behov. Kostnaden ved nyansettelser, og enda viktigere, ved feilansettelser, kan være betydelig for en bedrift. Det er ofte oversett hvilke kostnader som påløper hvis en nyansatt velger å forlate selskapet etter prøveperioden. Forskning viser at ansatte som deltar i et vellykket onboarding-program har 69 % større sannsynlighet for å bli i selskapet i opp til tre år sammenlignet med de som ikke deltar i et slikt program.

Les mer om hva et vellykket onboarding program bør inneholde her.
Kodestasjon
Forsyner robotene seg av ulovlig av åndsverk?

− Utviklere av AI-verktøy bør dokumentere hvilke verk som er brukt til å trene verktøyene, og vurdere tiltak som å få lisens for datasettene de bruker, konkluderer advokat John E. Nilsen i dette innlegget publisert i digi.no

Les mer om opphavsrettigheter og KI her
bottom of page