Digitale læremidler

Vi står i dag overfor kontinuerlige endringer i arbeidslivet. Nye systemer, nye rutiner og ny teknologi er bare noen få eksempler på  hva vi må forholde oss til. Uansett bransje må vi hele tiden lære oss nye ting.

Digital læring gjør det mulig å hente frem det du trenger når du trenger det, eller når du har tid. I tillegg gir det bedre læringsutbytte gjennom umiddelbar tilbakemelding, nivåtilpasset læring og problemløsing i nå-tid.

Enten du må lære helt nye ting, få innføring i et nytt system eller forstå hva et oppdatert regelverk betyr for din bransje så er effektiv digital læring en god løsning. Både for selskapet og den enkelte ansatt.

 

E-læring og m-læring

E-læring og m-læring er begrep vi gjerne bruker om digitale læremidler. Enkelt forklart betyr det interaktiv læring via nett, som blir utført på pc eller mobil. I KLOK deler vi det inn etter avspillingsenhet hvor e-læring passer best til pc eller mac, mens m-læring er tilpasset smarttelefon. M-læring har samme fordelene som e-læring men er tilpasset “learning-on-the-go” og deles derfor inn i flere mindre moduler.

Hele 80 % av internettbrukere er i dag online via en smarttelefon, og det er rimelig å anta at det er her mesteparten av fremtidens læring vil foregå.

gjennomsiktig


1_digitale_laeremidler_pexels_vrVirtual reality og augmented reality

Virtual reality og augmented reality er noe mange er opptatt av innen digitale læremidler, også vi i KLOK. Digital læringsteknologi vil fortsette å skape nye og bedre muligheter, langt utover det vi i dag kan tenke oss.